• Μια σημαντική συμβολή στην ανάλυση της κριτικής παιδαγωγικής Απελευθερωτική και κριτική παιδαγωγική στην Ελλάδα: Ιστορικές διαδρομές και προοπτική των Γιώργου Γρόλλιου και Παναγιώτας Γούναρη (Αθήνα, Gutenberg, 2016) Το έργο αποτελεί μια συστηματική προσπάθεια αποτίμησης της παρουσίας της κριτικής και απελευθερωτικής παιδαγωγικής στην ελληνική παιδαγωγική σκέψη και εκπαίδευση από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Είναι μια επιστημονική προσπάθεια από συγγραφείς που έχουν συστηματική συμβολή στην […] Τετράδια Μαρξισμού 1287 λέξεις 26/05/2017