• Η ηγεμονία στον Γκράμσι Αποσαφηνίσεις πάνω στην ηρωική πορεία μιας έννοιας Το ζήτημα της ηγεμονίας, της κατάκτησης και διατήρησης της εξουσίας απασχόλησε εξ υπαρχής την πολιτική φιλοσοφία και θεωρία. Η ηγεμονία αποτελεί το κομβικό εκείνο ζήτημα, την αναμέτρηση με το οποίο δεν μπορεί να αποφύγει καμία αξιόπιστη πολιτική εναλλακτική πρόταση του κρατούντος κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού. Ιστορικά, ο όρος ηγεμονία χρησιμοποιήθηκε […] Τετράδια Μαρξισμού 8335 λέξεις 22/05/2017