• Η ηγεμονία στον Γκράμσι

    Αποσαφηνίσεις πάνω στην ηρωική πορεία μιας έννοιας Το ζήτημα της ηγεμονίας, της κατάκτησης και διατήρησης της εξουσίας απασχόλησε εξ υπαρχής την πολιτική φιλοσοφία και θεωρία. Η ηγεμονία αποτελεί το κομβικό εκείνο ζήτημα, την αναμέτρηση με το οποίο δεν μπορεί να αποφύγει καμία αξιόπιστη πολιτική εναλλακτική πρόταση του κρατούντος κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού. Ιστορικά, ο όρος ηγεμονία χρησιμοποιήθηκε […]

    8335 λέξεις 22/05/2017
  • Οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης Β΄ Μέρος

    Μέρος Β΄ Ενώ εντός της ΕΕ υπάρχει ένα έθνος που είναι οικονομικά κυρίαρχο, δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για τη στρατιωτική ισχύ. Στο στρατιωτικό πεδίο, όχι μόνο δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη υπεροχή κάποιου έθνους έναντι των υπολοίπων, αλλά και κάθε κράτος-μέλος έχει τα δικά του στρατιωτικά μέσα για να προωθεί τα δικά του συμφέροντα. Αυτός […]

    8677 λέξεις 22/05/2017