Σύνοψη κειμένου

Στο παρόν κείμενο ο Κίμωνας Ρηγόπουλος, ανιχνεύει τους δρόμους με τους οποίους η αριστερά μπορεί να ενισχύσει και όχι να «κατασκευάσει» ένα γνήσιο πολιτιστικό κίνημα ανατροπής της βαρβαρότητας που ζούμε.