Το περιοδικό ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ για την ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το θάνατο του Antonio Gramsci προγραμματίζει σχετικό αφιέρωμα στο πλαίσιο του 5ου τεύχους του και με θέμα:

«Ο θεωρητικός της ηγεμονίας Antonio Gramsci και η συμβολή του στη μαρξιστική θεωρία και πράξη του πολιτικού υποκειμένου»

Όποιοι και όποιες ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν σε κρίση άρθρο μέχρι και την 25η Ιουνίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: article@tetradia-marxismou.gr

Τα άρθρα πρέπει:

  1. Να συνοδεύονται από περίληψη 150-200 λέξεων.
  2. Να μην υπερβαίνουν τις 6.000 λέξεις.
  3. Να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούνται ως σήμερα στην έκδοση του περιοδικού.

Εκ μέρους της Συντακτικής Επιτροπής,
Αλέξανδρος Χρύσης.