Επαφές με τη συντακτική ομάδα θα πρέπει να προωθούνται στο email:
info@tetradia-marxismou.gr

Υποβολή Κειμένων

Τα κείμενα σε όλες τις κατηγορίες, δηλαδή: άρθρα, γνώμες, άρθρα αξιολόγησης, σχόλια και βιβλιοκριτικές υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση:
article@tetradia-marxismou.gr

Στην περίπτωση που ένα κείμενο γίνει αποδεκτό για δημοσίευση τα δικαιώματα περνούν στο περιοδικό «Τετράδια Μαρξισμού» (στη συνέχεια «το περιοδικό»). Δεν υπάρχει περιορισμός στην δυνατότητα του συγγραφέα να χρησιμοποιήσει το ίδιο υλικό σε μεταγενέστερες δημοσιευμένες εργασίες με αναφορά στο περιοδικό ως αρχικού χώρου δημοσίευσης. Αναπαραγωγή του υλικού προσφέρεται δωρεάν για να διατεθεί δωρεάν και το παρόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιβεβαίωση αυτού για λόγους συμμόρφωσης με το νόμο περί δικαιωμάτων.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τα κείμενα πρέπει να είναι στα ελληνικά, σε word, γραμμένα σε Arial 11 μονό διάστημα για το κείμενο, Arial 12 bold για τον τίτλο, Arial 11 bold για τις ενότητες. Στα κείμενα άρθρων και άρθρων αξιολόγησης προηγείται περίληψη από 150 έως 200 λέξεις σε Arial 11 italic μονό διάστημα και μέχρι πέντε «φράσεις κλειδιά» (σύνολο 12 λέξεις).

Οι υποσημειώσεις εμφανίζονται με συνεχή αρίθμηση σε Arial 10 μονού διαστήματος. Οι συγγραφείς παροτρύνονται να χρησιμοποιούν τις υποσημειώσεις με φειδώ και μόνο για υλικό η παρουσία του οποίου στο κυρίως κείμενο θα ήταν αποπροσανατολιστική.

Οι βιβλιογραφικές αναφορές ακολουθούν το σύστημα «Συγγραφέας- Ημερομηνία», που παρουσιάζεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο «Chicago Manual of Style». Το εγχειρίδιο προσβάσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα.

Εντός του κειμένου οι αναφορές αναγράφονται ως ακολούθως «… περίοδοι μεγέθυνσης δίνουν τη θέση τους σε μακρές περιόδους οικονομικής συρρίκνωσης (Ayrres, 1939)».

Σε περίπτωση παράθεσης αποσπάσματος «… δεν είναι κατανοητή παρά μόνον σε εκείνον που είναι εξοικειωμένος με τους νόμους της κίνησής τους, που δεν είναι άμεσα καταληπτοί από τις αισθήσεις» (Marx K., 1954, 300)

Στο τέλος του κειμένου και κάτω από τον τίτλο:

Βιβλιογραφία:

Για βιβλία:
Marx, K. 1975b. Economic and Philosophical Manuscripts of 1844. Pp. 245-298 in K. Marx and F. Engels, Collected Works New York: International Publishers.

Για άρθρα επιστημονικού περιοδικού:
Rubinstein, A. 1985. «Fiction of the Thirties; Josephine Herbst.» Science & Society, 49:1 (Spring), 91-100.

Κατηγοριοποίηση & Αξιολόγηση Κειμένων

Α) Άρθρα συνήθως όχι μεγαλύτερα από 6000 λέξεις.

Β) Γνώμες, περίπου 3000 λέξεις. Συνήθως αφορούν απαντήσεις σε δημοσιευμένα άρθρα ή συνεισφορά σε αφιερώματα και επίκαιρες συζητήσεις.

Γ) Άρθρα Αξιολόγησης, περίπου 3000 λέξεις. Τα κείμενα αυτά βασίζονται στην εκτίμηση ότι βιβλία, κινηματογραφικές ταινίες, εκθέσεις, παραστάσεις, προσωπικότητες κλπ. δικαιούνται εκτενέστερης αναφοράς από μια απλή κριτική (βλ. κατηγορία Δ)

Δ) Σχόλια και Βιβλιοκριτικές αυστηρά μέχρι 1200 λέξεις: Σχόλια πάνω σε σημαντικά ζητήματα της επικαιρότητας. Βιβλιοκριτικές πάνω για έργα κάθε θεματολογίας. Τα κείμενα αυτής της κατηγορίας δεν έχουν υποσημειώσεις και βιβλιογραφικές αναφορές.

Ακολουθεί ο Πλήρης Πίνακας Θεματικών Ενοτήτων ανά Κατηγορία Κειμένου

Θεματικές Ενότητες ανά Κατηγορία Κειμένου
Άρθρα Γνώμες Άρθρα
Αξιολόγησης
Σχόλια Βιβλιοκριτικές
Πολιτική Θεωρία
Πολιτική Οικονομία
Ιστορία
Φιλοσοφία
Τέχνη / Πολιτισμός
Θετικές Επιστήμες / Τεχνολογία
Κοινωνιολογία / Ανθρωπολογία / Ψυχολογία
Περιβάλλον
Γεωγραφία / Θέματα Χώρου
Κοινωνικές διακρίσεις / Φύλο / Ρατσισμός