Σύνοψη κειμένου

Η θεωρία της «χρηματιστικοποίησης» είναι δημοφιλής σήμερα μέσα στη Ριζοσπαστική Πολιτική Οικονομία. Παρόλα αυτά είναι μία εξαιρετικά προβληματική προσέγγιση που αφενός διαβάζει εσφαλμένα την πραγματικότητα και αφετέρου ανατρέπει βασικές αρχές του Μαρξισμού που σε αντίθεση με την «χρηματιστικοποίηση» συλλαμβάνουν πολύ πιο ρεαλιστικά την λειτουργία του καπιταλισμού. Το άρθρο αυτό κατ’ αρχήν αναλύει τα θεωρητικά και εμπειρικά αδιέξοδα της θεωρίας της «χρηματιστικοποίησης». Ιδιαίτερα επισημαίνει ότι ανατρέπει την Εργασιακή Θεωρία της Αξίας, την Θεωρία της Υπεραξίας και την Θεωρία Χρήματος και τα υποκαθιστά με μετα-κεϊνσιανές αντιλήψεις. Επιπλέον, ουσιαστικά υποστηρίζει ότι ο «χρηματιστικοποιημένος» καπιταλισμός είναι ένας άλλος καπιταλισμός όπου υπάρχουν δύο αστικές τάξεις και η εργασία έχει γίνει μορφή κεφαλαίου. Στη συνέχεια αποδεικνύεται ότι οι ερμηνείες της ελληνικής κρίσης με βάση την «χρηματιστικοποίηση» είναι εμπειρικά εσφαλμένες καθώς ο ελληνικό καπιταλισμός δεν έχει τα χαρακτηριστικά που υποθέτει η θεωρία αυτή.