Σύνοψη κειμένου

Το κείμενο αποτελείται από διάφορες συνεκτικές ενότητες που η επόμενη διαδέχεται την προηγούμενη.

Έτσι, τη σύντομη ανάλυση της σημερινής κρίσης του καπιταλισμού και των προσπαθειών αναδιάρθρωσής του, διαδέχεται η αναγκαιότητα για βαθύτερη και ουσιαστικότερη μελέτη και γνώση της μαρξιστικής θεωρίας και της μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας, που αποτελεί βασικό θεωρητικό και ιδεολογικό υπόβαθρο στην πάλη μας για την ανατροπή του καπιταλισμού. Με μια σύντομη αναφορά για το Κεφάλαιο του Κ. Μαρξ (K. Marx) και για τον ιστορικό υλισμό, αναφέρεται στο μη γραμμικό προτσές της ιστορικής και κοινωνικής εξέλιξης, τονίζοντας ότι εκτός από τα άλματα υπάρχουν καμπές και οπισθοδρομήσεις.

Σαν τέτοια ιστορικοκοινωνική οπισθοδρόμηση θεωρείται η κατάρρευση των χωρών του «υπαρκτού σοσιαλισμού», που χωρίς να ήταν υποχρεωτικά αναπόφευκτη, αφήνει ανάγλυφα τα σημάδια της στην ανθρωπότητα και καθορίζει τη μετέπειτα πορεία της. Διατυπώνει τη θέση ότι αν και ακόμα η ανθρωπότητα δεν έχει γνωρίσει ούτε την πρώτη φάση του κομμουνισμού (σοσιαλισμός) ούτε πολύ περισσότερο την αναπτυγμένη κομμουνιστική κοινωνία, στην αποτυχία του «υπαρκτού σοσιαλισμού» τεκμηριώνεται σήμερα, σκόπιμα και συνειδητά, η αποτυχία του κομμουνισμού γενικά και το ανεφάρμοστο του μαρξισμού.

Καταλήγει στο δίλημμα της εποχής που σήμερα διατυπώνεται: «Κομμουνισμός ή αφανισμός της ανθρωπότητας;» και προβάλλει μετά από όλα αυτά τη νέα κομμουνιστική προοπτική που στην εποχή μας είναι και επίκαιρη και αναγκαία και δυνατή. Την προβάλλει σαν την ενεργή αντικειμενική δυνατότητα που μπορεί να πραγματωθεί στο παρόν με τη συνειδητή δράση των ανθρώπων.